Các hoạt động

Các công tác chuẩn bị cho giảng dạy Online kỳ I năm học 2021-2022, đã và đang được các GV trong khoa thực hiện.

 

Công tác gửi tài liệu học tập đến học sinh

Công tác mở lớp classrooom đã hoàn thành

Công tác tạo nhóm.

 

 

chinhtri : 02-10-2021 336